REGULAMIN HOTELOWY
Leśna Polana

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

1. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.

2. Przy rezerwacji należy określić przybliżony czas pobytu w hotelu.

3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
4. Posiłki wydawane są w godzinach:
– Śniadania 8:00 – 10:00
– Obiadokolacje 16.00 – 18.00
 
Podczas pobytów pakietowych:
– Obiady 13.00 – 14.30
– Kolacje 18.00 – 19.00
5. Obiady, obiadokolacje oraz kolacje należy zgłaszać w dniu wydawania posiłków do godziny 10.00. Zgłoszenia przyjmuje recepcja.

6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

7. Hotel ma obowiązek zapewnić:
* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
* profesjonalną i uprzejmą obsługę
* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

8. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
* budzenie o wyznaczonej godzinie
* przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu.
* przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu

9. Zgubienie lub uszkodzenie
* karty wejściowej do pokoju skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.
* za zgubienie lub zniszczenia ręcznika dodatkowa opłata wynosi:
 – ręcznik mały 25 zł
 – ręcznik duży 35 zł

10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa

13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki dzieci, które pozostawione zostały bez opieki, przez osoby opiekujące się nimi.

14. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

16. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

17. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego oraz palenie tytoniu. Wywołanie alarmu p.poż. skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 300 zł.

19. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu.

20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Właściciel oraz Dyrekcja Hotelu
życzą Państwu miłego pobytu.

Close
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej.
Close